diumenge, 29 de setembre de 2013

Desconèixer l'Escriptura és desconèixer el Crist

San Jeroni, Betlem
Avui 30 de setembre celebrem la festa de sant Jeroni (Estridó c. 340-30 de setembre de 420), patró de tots els estudiosos i amants de la Bíblia.

Va dedicar gran part de la seva vida a la traducció al llatí dels textos hebreus, arameus i grecs de la Bíblia. La seva gran obra, per la qual més serà conegut és precisament la seva tasca traductora: a ell devem la Vulgata, que es va convertir en el text oficial de l'Església catòlica. Encara que va utilitzar, sobretot per al Nou Testament, les antigues versions llatines, conegudes com Vetus llatina, la seva obra és incalculable, especialment per a l'Antic Testament, fent ús d'antigues versions en les llengües originals bíbliques, de les que algunes no han arribat a nosaltres.

També s'han conservat diversos comentaris a diversos llibres bíblics, entre els quals destaca el seu voluminós comentari al profeta Isaïes, on afirma: «Desconèixer l'Escriptura és desconèixer el Crist» (Commentarii in Isaiam, Pròleg: CCL 73, 1 [PL 24, 17 ]). No és possible, seguint la seva afirmació, dir-se cristià i desconèixer (no llegir, no meditar, no assaborir, no compartir, no estimar) els textos bíblics, a través dels quals Déu ens parla.

La seva celebració tanca, en moltíssims llocs, el mes de la Bíblia, que s'ha commemorat durant tot setembre.

Javier Velasco-Arias